Nya Argument och Fakta


  sv   en          
 
  Om oss     Artiklar  

 

Formalia

Redaktion

Erik Sandewall är redaktör för denna webbplats och ansvarig för dess innehåll. Han kan nås på erik.sandewall@argumentochfakta.se

Webbplatsens omfattning

En avgränsning av vilka webbsidor som ingår i Nya Argument och Fakta och vilka som inte gör det kan ibland vara viktig ur formell synpunkt eller ur ansvarssynpunkt. Följande definition gäller.

Webbplatsen Nya Argument och Fakta innefattar de webbsidor som kan nås, direkt eller indirekt, genom att starta från länkar från webbsidan www.nyaargumentochfakta.se/index.html, så långt som dessa är publicerade på domänen nyaargumentochfakta.se, och endast dessa.

Om man av formella skäl vill söka igenom alla webbsidor som ingår i denna webbplats får man alltså utgå från den här sidan med alla dess menyalternativ, och klicka sig vidare tills man kommer till sidor som ligger på någon annan domän än nyaargumentochfakta.se. Sådana passager ut ur webbplatsen vanligen av att man kommit till en artikel på denna webbplats som i sin tur innehåller länkar till artiklar på andra webbplatser. Detta torde sällan ge något problem, men om oklarhet ändå skulle uppstå får man inspektera webbläsarens fönster som anger aktuell webbadress och se efter vilken webbdomän man befinner sig på.